,

Vienija tikslas augti kartu

Ugdymo centrui UAB „Gulbelė“ padovanojo tinklo krautuvėse veikiančioms kasoms analogišką įrangą su UAB „Dineta“ programa: Pos terminalą Partner SP600″, pirkėjo ekraną „Partner CD7220“, skaneris „Honeywell ms3580“, kvitų spausdintuvas RP330L, svarstykles „digi DS860“. Visa tai veikia dėka UAB „Dineta“ programinės įrangos.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius – viena tų ugdymo įstaigų, kurios suteikia galimybę profesinį mokymą vykdyti inovatyviu pameistrystės būdu. Tai mokymosi forma, kuomet visas praktinis mokymas vyksta darbo vietoje, o teorinis – profesinio rengimo Centre. Siekiant dar labiau sustiprinti teorinius mokymus profesinio ugdymo centrui UAB „Gulbelė“ padovanojo tinklo krautuvėse veikiančioms kasoms analogišką įrangą su UAB „Dineta“ programa.

„UAB „Gulbelė“ pameistrystės klausimu yra mūsų lyderiaujantis parneris. Manau, kad pameistrys įmonei kuria ne tik pridėtinę vertę, bet ir padeda augti kaip socialiai atsakingam darbdaviui. Savaime suprantama, iššūkių yra ir darbdaviams, galbūt vienam pameistriui reikia daugiau konsultacijų ir pagalbos, kitas yra labiau savarankiškas. Meistras, atsakingas už pameistrio mokymą, turi atrasti laiko ir noro konsultacijoms ir darbui kartu.“, – sako Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius.

Marijampolės PRC 2021 metų pradžioje pameistrystės forma mokėsi per 100 mokinių. Dalis pameistrių dalyvauja projekte, kurio dėka Įmonėse dirbantys meistrai gauna papildomą atlygį už atliekamą meistrų darbą. UAB „Gulbelė“ pirmuoju projekto etapu turėjo 7 mokinius ir 4 meistrus 4 krautuvėse, o antruoju – 5 meistrus ir 5 mokinius 4 krautuvėse.

„Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė ir tai mūsų vienas svarbiausių tikslų. Tiesioginis bendravimas su darbo rinkos lyderiais ir sugebėjimas dalintis gerosiomis patirtimis, problemų sprendimo būdais, nuolat analizuojama darbo rinkos situacija ir poreikiai, steigėjo rekomendacijos kurios pritaikomos tiek visos Lietuvos, tiek Marijampolės regiono atžvilgiu, tai yra raktas į sėkmingą profesinį mokymą“ – pasakojo G. Juodišius.

Pameistrystės mokymosi trukmė priklauso nuo pasirinktos programos, dažniausiai trunka ištisus mokslo metus: iki 30 proc. laiko moksleivis leidžia švietimo įstaigoje, o praktinius įgūdžius įgauna realioje darbo vietoje. Žinoma, yra ir trumpesnių programų, trunkančių vos 3–4 mėnesius, kuomet asmenys gali greitai įsigyti norimą profesiją ir įsilieti į darbo rinką. Baigusiųjų mokinių įsidarbinimo statistika siekia apie 71% Šakių savivaldybėje. Tokius rezultatus lemia tiek besimokančių motyvacija, tiek realiai pritaikomos žinios ir kompetencijos įgyjamos praktikų metu tikroje darbo vietoje, susiduriant su tikrais iššūkiais, tikromis situacijomis.

„Ypatingai vertiname Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus specialistų pastangas paruošti darbuotojus realioms rinkos sąlygoms. Kad ir šis karantinas daug kam tapo dideliu iššūkiu, pakoregavo įprastinius prekybos principus. Ne mažiau džiugina ir tai, kad mūsų darbuotojai, neturėję pardavėjo profesinio išsilavinimo turi galimybę ugdymą derinti su pasirinktu darbu. Tai didžiulė vertė visos įmonės augimui ir gebėjimui teikti profesionalias paslaugas konkurencingoje aplinkoje,“ – tikina UAB „Gulbelė“ vadovas Arūnas Tarnauskas.

„Pameistrystė – nėra kažkas naujo ar keisto. Manau, kad amato, profesijos įgijimo prasme tai yra būtina priemonė. Apskritai palaikau visas iniciatyvas ir formas siekiant geresnių rezultatų, o šiame etape, kai profesinį rengimą reikia reabilituoti (būkim atviri, – ilgą laiką profesinės mokyklos buvo vertinamos kaip skirtos tiems, kurie jau niekur kitur nebetinka), pažintis su meistru, jo darbo niuansais, patirtimi, praktiniais patarimais yra vadovėliuose neaprašoma. Linkiu dar tampresnio bendradarbiavimo tarp verslo ir švietimo, nes šios sistemos turi gyventi ypatingoje sinergijoje,“ – komentavo Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

Kudirkos Naumiestyje „Aibės“ parduotuvėje dirbanti Jurgita Kazlauskienė pasirinkusi vieną iš inovatyvių mokymosi formų – pameistrystę, sako, kad didžiausias privalumas – įgyti kvalifikaciją neatsitraukiant nuo darbinės veiklos. Pameistrystės forma mokytis susižavėjo vos išgirdusi apie tai. Moteris jau yra įgijusi maitinimo įmonių verslo organizavimo specialybę Kaune, dirbo „Nemuno“ vartotojų kooperatyve.

„Vėliau pradėjau dirbti „Aibės“ tinklo parduotuvėje Kudirkos Naumiestyje. Iš mūsų klienčių, Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokytojų, ir išgirdau apie galimybę įgyti dar vieną kvalifikaciją – pardavėjo, mokantis pameistrystės forma. Dirbu parduotuvėje, dabar, esant karantinui, teorines užduotis tenka atlikti nuotoliniu būdu. O praktinius įgūdžius įgaunu dirbdama, bendraudama su klientais. Manau, mokslas niekada nepamaišys“, – pasakojo 42-ejų naumiestietė.

Pasak Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėjos Marijos Jurgilienės, pameistrystės forma mokiniai dažniausiai renkasi pardavėjo ir staliaus mokymo programas. Pameistrystės projekte dalyvauja UAB „Gulbelė“, UAB „Ligrita“, UAB „Nemira“, UAB „Bakūžė“. Karantino metu mokymas vyksta nuotoliniu būdu.

Foto: Ugdymo centrui UAB „Gulbelė“ padovanojo tinklo krautuvėse veikiančioms kasoms analogišką įrangą su UAB „Dineta“ programa: Pos terminalą Partner SP600″, pirkėjo ekraną „Partner CD7220“, skaneris „Honeywell ms3580“, kvitų spausdintuvas RP330L, svarstykles „digi DS860“. Visa tai veikia dėka UAB „Dineta“ programinės įrangos.

UAB „Gulbelės grupė“ info